Okomomi-byggeri

Danmark kan mere

Med ”Danmark kan mere I” sætter regeringen en ny kurs for dansk erhvervsliv med fokus på forskning og innovation, styrkede kapitalmuligheder og mere tid til kerneforretningen.

Dansk økonomi er godt i gang med et opsving, men den globale konkurrence bliver stadig skarpere, og virksomhederne skal øge produktiviteten, hvis de vil følge med. Derfor sætter regeringen med udspillet det lange lys på for at sikre den fremtidige vækst og konkurrenceevne.

”Danmark kan mere I” indeholder fem erhvervsindsatser, som skal styrke og understøtte dansk erhvervsliv, så endnu flere virksomheder satser på forskning, investerer i ny teknologi, vokser sig store og kommer i gang med den grønne omstilling. 

Regeringen vil gøre det nemmere at drive virksomhed i Danmark. Det skal konkret ske gennem følgende indsatser:

  1. Erhvervsstøtten skal have et eftersyn, så ordningerne står mål med erhvervslivets fremadrettede behov, og så vi bruger pengene på højt prioriterede områder. 
  2. Det forhøjede fradrag til virksomhedernes udgifter til forskning skal gøres permanent, og regeringen vil oprette et Partnerskab for Viden og Vækst, der skal knytte stærkere bånd mellem erhvervsliv og videninstitutioner og derved sikre en stærkere innovationsindsats.
  3. Der skal sikres nemmere adgang til finansiering, vejledning og sparring for virksomheder ved etablering af Danmarks Investeringsfond.
  4. Vi skal udnytte og udvikle lokale styrker gennem investering i udvikling af otte lokale erhvervsfyrtårne.
  5. Samfundskontrakten skal styrkes gennem offentlige udbud, så det gøres mere attraktivt for danske virksomheder at udnytte de forretningsmuligheder, som offentlige udbud skaber, og der skal indføres lovkrav om at anvende lærlingeklausuler i alle relevante udbudte offentlige kontrakter. 

Læs regeringens samlede udspil ”Danmark kan mere I”.

Forskning og innovation
Investering og finansiering