Dansk Gartneri deltager i EUDP projekt om energistyring

Dansk Gartneri deltager i et EUDP-støttet projekt (itGrows 2.0) om et modelbaseret beslutningsstøttesystem til energistyring i væksthusgartnerier.

Dansk Gartneri har sammen med to gartnerier og 7 andre danske projektpartnere deltaget i det første indledende møde vedrørende et projekt om et modelbaseret beslutningsstøttesystem til energistyring, som skal hjælpe væksthusgartnerier med at fortsætte de senere års fremgang i energieffektivitet (itGrows 2.0). Projektet finansieres af EUDP (Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram) og løber over 3 år.

Projektets mål er at øge den energi- og ressourceeffektivitet, der allerede er opnået i væksthuserhvervet i løbet af de seneste år. Projektets output vil hjælpe væksthusproducenter i deres daglige brug af energioptimeringssystemet og i udnyttelse af dets individuelle komponenter.

Ud over at opbygge energioptimeringssystemet vil de vigtigste projektaktiviteter være at optimere, udvikle og implementere modeller til væksthusenergiforbrug, -mikroklima og plantetranspiration i et tæt samarbejde mellem gartnerier, konsulenter, forsknings- og teknologi partnere. En mere energieffektiv styring af luftfugtighed er den faktor inden for klimakontrol, hvor der kan spares mest energi. Derfor vil ​​en stor del af aktiviteter og fokus i projektet være på sammenhængen imellem fugtstyring og energiforbrug, samt luftfugtighedens effekter på planters transpiration og sundhed.

 

itGrows 2.0 forventes at bidrage til at bevare og øge beskæftigelsen i væksthuserhvervet samt at udvikle et nyt dansk innovativt energiværktøj til eksportmarkedet.

Energi
Miljø