Dansk Gartneri inviterer til reception

I anledning af formandsskiftet inviterer Dansk Gartneri til reception den 18. august 2021 i Odense. Ved samme lejlighed kåres Årets Gartner 2021.

Som bekendt blev der valgt en ny formand for Dansk Gartneri i forbindelse med foreningens online generalforsamling den 11. maj 2021. Efter fem på posten genopstillede Jørgen K. Andersen således ikke og overlod i stedet pladsen til Mikael Hammelev Petersen fra Gartneriet Gedeholm.

På grund af den digitale mødeform blev formandsskiftet dog ikke yderligere markeret, hvilket Dansk Gartneri nu ønsker at rette op på. Vi har derfor fornøjelsen af at invitere til reception

onsdag den 18. august 2021 kl. 16.30
hos Alex Andersen Ølund A/S, Logistikvej 25 A, 5250 Odense SV

Receptionen afholdes i forbindelse med Floradanias Handelsplads på samme adresse (klik for kørselsvejledning).

Ved samme lejlighed vil Dansk Gartneri kåre Årets Gartner 2021.

Program:
Kl. 16.30     Velkomst
Kl. 16.45     Taler og uddeling af Årets Gartner 2021
Kl. 17.30     Spisning og underholdning
Kl. 20.00     Afslutning

Tilmelding skal ske til danskgartneri@danskgartneri.dk senest onsdag den 11. august 2021.

I Dansk Gartneri håber vi, at mange medlemmer, politikere, interessenter og andre inviterede vil deltage.