Dansk Gartneris administrerende direktør har fået nyt job

Administrerende direktør Jesper Beinov er blevet hentet tilbage til Christiansborg og fratræder sin stilling i Dansk Gartneri ved månedens udgang.

Dansk Gartneris Jesper Beinov stopper som administrerende direktør, efter at han er blevet headhuntet som strategichef for Det Konservative Folkeparti. Da Jesper Beinovs nye arbejdssted er et politisk parti i Folketinget, er det aftalt med bestyrelsesformand Mikael Petersen, at Jesper Beinov fratræder ved månedens udgang efter en overlevering af de sager, der ligger.

“Selv havde jeg forventet et langt samarbejde, og jeg vil beklage, at det blev så kort, men jeg kunne simpelthen ikke sige nej til opgaven. Jeg er fyldt med stor ydmyghed over for den tillid, som Dansk Gartneris bestyrelse har vist mig, og jeg har fuld forståelse, hvis der er nogle, som vil være skuffede over, at det blev så kort. Stor tak for samarbejdet til bestyrelsen, som gav mig opgaven med at udvikle en strategi til at forny og synliggøre Dansk Gartneri. Arbejdet er i fuld gang, og vores hold står klar til at levere,” siger Jesper Beinov

“Det sidste halve år har på mange måder været udfordrende. Dansk Gartneri har fået den medieomtale, som vi bad Jesper Beinov om at levere ved ansættelsen. Vi har igennem denne periode fået indflydelse på mange beslutninger, særligt den grønne skattereform, hvor gartnerierne specifikt er nævnt. Men også forliget om konvertering væk fra gas i regi af Erhvervspuljen ser nu ud til at komme på plads. Samarbejdet med Jesper har været spændende og udviklende for os begge, og Dansk Gartneri ønsker Jesper alt godt fremover,” siger bestyrelsesformand Mikael Petersen.

“At møde de mange producenter har været en fornøjelse, og jeg har hver dag været stolt over at repræsentere Dansk Gartneri med afsæt i hele det grønne planterige og den stærke selvstændighedskultur, som erhvervet rummer.”

“Vi har på kort tid sammen nået stærke resultater i en branche, der er udsat for stort pres: Den grønne skattereform tager i udstrakt grad hensyn til gartneriernes udfordringer med grøn omstilling. Den store gasaftale tilgodeser gartnerierne. Og den aktuelle energipakke rummer positive elementer for energiintensive producenter som gartnerierhvervet.”

Jesper Beinov fratræder i slutningen af måneden.