Definition af åbne og lukkede huse skyld i mange overtrædelser

Siden gartneribranchen fik vejledningen om spildevand og planteaffald i 2019 har pesticidkontrollen haft fuld fokus på væksthusgartnerier. Det har gennem årene givet anledning til en stigning i overtrædelser.

Trods coronanedlukningen og som følge deraf færre kontroller er antallet af overtrædelser steget med 33 procent fra sæson 2018/2019 til sæson 2019/2020. Antallet af overtrædelser i væksthusgartnerierne er nu på 96 procent. Kun tre gartnerier gik gennem kontrollen uden fejl.

Overtrædelserne skyldes primært Landbrugsstyrelsens kontrol af, om væksthuset er åbent eller lukket. Der er foreløbig ingen af de gartnerier, som har haft kontrol i sæson 2019/2020, der har fået en afgørelse om deres kontrolbesøg.

Det er vores opfattelse, at de pesticidkontroller, som blev gennemført i 2020, foregik på et alt for uoplyst grundlag, hvilket Dansk Gartneri som bekendt har gjort opmærksom på over for miljøminister Lea Wermelin samt Miljø- og Fødevareudvalget.

Hvis det opleves svært at holde styr på pesticidanvendelsen, bør man få en konsulent til at kaste et blik på dette. Det kan være en billig forsikring i forhold til at få bøder. For branchen betyder antallet af overtrædelser mistet politisk kapital. 

Hovedresultaterne er følgende:

  • Antallet af overtrædelser i sæson 2019/2020 er på 96 procent, hvilket er en stigning på 33 procent i forhold til 2018/2019.
  • Der var 19 færre kontroller i 2019/2020 på grund af coronanedlukningen.
  • Antallet er overtrædelser er steget gennem årene, hvilket skyldes øges fokus på væksthusgartnerier.
  • Der er en stigning på 118 procent i forhold til anvendelse af pesticider, hvilket skyldes den nye definition af åbne og lukkede væksthuse.
  • Der er en stigning på 200 procent i forhold til opbevaring af muldvarpe- og mosegrisegift.
  • Der er en stigning i 71 procent i forhold til forkert opbevaring af pesticider.
  • Der ses et lille fald i antallet af besiddelser af ikke længere godkendte danske pesticider.
  • Det er status quo for besiddelser af udenlandske midler.
Pesticider
Spildevand
Miljø