Der bliver ikke noget salg af Fjernvarme Fyn

Det længe planlagte salg af Fjernvarme Fyn er blevet aflyst på grund af juridisk tvivl om forkøbsret til fjernvarmenettet i Odense.

På et pressemøde i denne uge meddelte borgmester i Odense Peter Rahbek Juel (S), at der ikke bliver noget salg af Fjernvarme Fyn i hans borgmestertid. Pressemødet kom i stand, efter at Energistyrelsen har oplyst, at forbrugerne muligvis har en forkøbsret til fjernvarmenettet i Odense. Det har kommunens advokatfirma ellers tidligere rådgivet kommunen om ikke var tilfældet. Af et svar fra Energistyrelsen til kommunens advokatfirma fremgår det, at modstanderne af fjernvarmesalget måske har ret i, at forbrugerne har forkøbsret til Fjernvarme Fyn, hvis det udbydes til salg. Det er derefter styrelsens opfattelse, at bestemmelserne om forkøbsret er uklare, og at domstolene må tage endelig stilling til spørgsmålet. 

I forlængelse af kommunens pressemøde har Energi Fyn udsendt en pressemeddelelse, hvor det oplyses, at man har modtaget en meddelelse fra Odense Kommune om, at kommunen på baggrund af udtalelser fra Energistyrelsen ikke længere ønsker at sælge Fjernvarme Fyn. Energi Fyn har taget beslutningen til efterretning og har ikke yderligere kommentarer.

Energi
Klima