Digital omstilling af små og mellemstore virksomheder

Ny millionpulje til den digitale omstilling af små og mellemstore virksomheder via SMV:Digital.

SMV:Digital har åbnet for en ny ansøgningsrunde, hvor små og mellemstore virksomheder kan søge om tilskud på 100.000 kr. til privat rådgivning om digital omstilling og udvikling af e-handel.

Puljen er på i alt 24,6 mio. kr., hvoraf 12,7 mio. kr. er øremærket til privat rådgivning om digital omstilling eller automatisering, og 11,9 mio. kr. er øremærket til privat rådgivning om e-handel.

Puljen udmøntes efter først til mølle-princippet og lukker igen den 10. juni, medmindre puljen er opbrugt forinden. Indholdet i rådgivningsforløbene kan for eksempel være afklaring af digitale muligheder, udvikling af business cases og implementering af nye teknologier og e-handelsløsninger.

Initiativet har til formål at sætte strøm til den digitale omstilling og udvikling af e-handelsløsninger i de små og mellemstore virksomheder, som generelt er mindre digitale og investerer mindre i digitalisering end de store virksomheder.

Læs mere på www.smvdigital.dk om, hvordan du kan få tilskud til din virksomhed. 

Tilskudsordninger