EAEU ændrer importkontrol af planter og planteprodukter

Den Eurasiske Økonomiske Union (EAEU) har udsendt en WTO-notifikation, som kan få betydning for eksport til Rusland, Belarus, Armenien, Kirgisistan og Kasakhstan, som er medlemsstater i unionen.

EAEU har meddelt, at man vil implementere brugen af en matematisk model til beregning af risici ved import af planter og planteprodukter til unionen.

Landbrugsstyrelsen forventer, at en implementering af importkontrolmodellen vil betyde en mere ensartet importkontrol ved EAEU’s ydre grænser sammenlignet med situationen i dag.

Af WTO-notifikationen fremgår, at importvarers reelle mængde og den mængde, der er angivet i handelsdokumenter, ikke må have en difference på mere end 10 procent i forhold til plantesundhedscertifikatet.

Hvis der er uoverensstemmelser på mere end 10 procent i mængden, vil varen blive afvist og returneret eller destrueret på ejerens bekostning. I nogle tilfælde vil varen kunne behandles inden import, hvilket dog afhænger af varens art og importlandets beslutning. 

Landbrugsstyrelsen mener, at EAEU-notifikationen om 10 procent-kravet vil træde i kraft 30 dage efter den 27. april 2023, hvor notifikationen blev indgivet.

Foto: Rob984, CC BY-SA 4.0

Plantesundhed
Potteplanter
Blomster