Ekspertgruppe vedrørende en ensartet CO2e-afgift er nu på plads

Skatteministeriet offentliggjorde i går kommissoriet og sammensætningen af det ekspertudvalg, som jf. den grønne skattereform skal fastlægge rammerne for en ensartet CO2e-afgift.

Kommissoriet følger den politiske aftale, der blev indgået mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Konservative om at fastlægge rammerne for en ensartet beskatning af alle klimabelastende udledninger frem mod 2030.

Med aftalen om en grøn skattereform blev regeringen og aftalepartierne enige om, at en ekspertgruppe skal belyse mulige modeller for, hvordan afgiften kan indføres. Nu er de seks medlemmer af ekspertgruppen blevet udpeget.

Formanden bliver professor i økonomi Michael Svarer fra Aarhus Universitet. Han suppleres af Peter Birch-Sørensen, professor i økonomi ved Københavns Universitet, Claus Thustrup Kreiner, professor i økonomi ved Københavns Universitet, Mette Termansen, professor i klima- og miljøøkonomi ved Københavns Universitet, Joan Faurskov Cordtz, partner hos PwC og skatteekspert, samt Susanne Juhl, der er uafhængig konsulent.

Ekspertgruppen skal aflevere sin første delrapport i slutningen af 2021. Den tager første spadestik mod at fastlægge rammerne for en fremtidig ensartet CO2e-afgift.

Ekspertgruppen skal i efteråret 2022 aflevere den anden og sidste afrapportering. I den rapport skal ekspertgruppen belyse modeller for en mere ensartet CO2e-regulering af alle omfattede udledninger.

Dansk Gartneri er repræsenteret i følgegruppen via Landbrug & Fødevarers deltagelse i denne gruppe. Her vil der blandt andet være stærkt fokus på medlemserhvervenes konkurrenceevne, at ekspertgruppen skal udarbejde forskellige scenarier, hvor der for eksempel er fokus på lækage og regionsforskelle, ligesom modellerne skal vurderes i forhold til belastning af erhverv med detaljerede branchefordelinger. Det fremgår også af kommissoriet, at der skal ses på kompensationsmuligheder såsom bundfradrag, differentierede satser m.v. Der lægges derfor op til forskellige mellemmodeller.

Læs mere om ekspertgruppen på Skatteministeriets hjemmeside.

Energi
Klima