Elprisen steg for erhvervskunder i andet halvår af 2020

Erhvervsforbrugernes rene elpriser eksklusive tariffer, afgifter m.v. steg for alle forbrugsintervaller fra første halvår af 2020 til andet halvår af 2020. Det viser Energistyrelsens opdaterede statistik over elpriserne for erhverv.

Andet halvår af 2020 har været præget af stigende gennemsnitspriser for alle erhvervsforbrugere. De mindste erhvervsforbrugere betaler ca. 2,85 øre/kWh mere end i første halvår af 2020, mens de største erhvervsforbrugere betaler 7,88 øre/kWh mere. Spotprisen for el er steget med ca. 9,21 øre/kWh i samme periode til gennemsnitligt 25,19 øre/kWh. Dermed var spotprisen for el i andet halvår af 2020 oppe på niveau med tidligere år, efter at prisen i første halvår af 2020 var særligt lav. Årsagen til stigningen i elprisen er en kombination af fald i produktionen af vindkraft og vandkraft i Danmark, Sverige, og Tyskland, høje CO2- kvotepriser og et højere elforbrug i Tyskland i forhold til første halvår af 2020.

Læs mere om elpriserne på Energistyrelsens hjemmeside.

Energi