Elprisen stiger for erhvervskunder i første halvår af 2021

Erhvervsforbrugernes rene elpriser eksklusive tariffer, afgifter m.v. steg for alle forbrugsbånd fra andet halvår af 2020 til første halvår af 2021. Det viser Energistyrelsens opdaterede statistik over elpriserne for erhverv.

Første halvår af 2021 var præget af stigende gennemsnitspriser for alle erhvervsforbrugere. De mindste erhvervsforbrugere betalte 13,76 øre/kWh mere i første halvår af 2021 end i andet halvår af 2020, mens de største erhvervsforbrugere betalte 12,43 øre/kWh mere. Spotprisen for el steg med 15,31 øre/kWh i samme periode til gennemsnitligt 40,50 øre/kWh. Dermed var spotprisen for el i første halvår af 2021 den højeste i de senere år.

Årsagen til stigningen i elprisen er en kombination af et fald i produktionen af vindkraft og vandkraft i Danmark, Sverige og Norge samt højere CO2- kvotepriser, som steg fra 30 euro/ton i 2020 til over 60 euro/ton i 2021. Samtidig steg kulprisen fra 80 US-dollars/ton til næsten 130 US-dollars/ton i slutningen af perioden.

Den pris, som erhvervskunderne betalte i første halvår af 2021, var for de mindste forbrugere generelt noget højere end spotprisen, mens prisen for de mellemstore og store erhvervsforbrugere lå under spotprisen. Der er sket et fald i andelen af erhvervskunder med faste priser, hvilket blandt andet kan være en af årsagerne til, at den gennemsnitlige forskel mellem erhvervsforbrugernes elpriser og spotpriserne er mindsket.

Læs mere om elprisen gaspriserne på Energistyrelsens hjemmeside.

Energi