Elpriserne i 2021

De danske elpriser for erhvervskunder var 10 procent højere end i resten af EU i 2021.

De danske erhvervskunder betalte i 2021 ca. 10 procent højere elpris end deres konkurrenter i resten af EU. Dette fremgår af Energistyrelsens netop udgivne opgørelse over den endelige energistatistik for 2021. Rapporten indeholder faktuelle oplysninger om udviklingen i Danmarks energiproduktion, energiforsyning og energiforbrug.

Elpriserne er i løbende priser (kr./kWh) ekskl. skatter og afgifter for erhvervskunder med et årsforbrug på 2-20 GWh.

Som det ses af nedenstående figur, varierede elprisen i 2021 pr. kWh i EU-landene fra 0,46 kr. i Polen til 1,0 kr. i Irland. Norge havde en elpris på 0,59 kr./kWh.

Den danske elpris for erhvervskunder i 2021 var 0,70 kr./kWh, hvilket var 9,5 procent højere end den gennemsnitlige pris i andre EU-lande på 0,64 kr./kWh. I 2021 steg den danske elpris med 57 procent i forhold til året før. I EU var den gennemsnitlige elpris 20 procent højere end året før.

Prisen på el udgør en væsentlig del af omkostningerne for de danske gartnerier. Når den danske elpris for erhvervskunder er steget relativt mere fra 2020 til 2021 i forhold til de andre EU-lande, betyder det således en forringelse af konkurrenceevnen.

Elpriser for erhvervskunder i kr./kWh

Kilde: Eurostat

Energi
EU