Eltransmission bliver dyrere fra 2020

Energinet har i dag meldt ud, at priserne for eltransmission bliver højere fra årsskiftet. Forberedelsen af det overordnede elnet til mere vedvarende energi, ophør af midlertidige prisreduktioner og en række større nedbrud i 2019 angives som årsag.

Omstilling til mere vedvarende energi, en række større nedbrud og udløb af midlertidige reduktioner fører samlet set til, at forbrugere og virksomheder skal betale mere til eltransmissionssystemet, der drives af Energinet.

Prisstigningen på 1,7 øre pr. kWh træder i kraft fra den 1. januar 2020 og vil automatisk blive opkrævet via elregningen. For en gennemsnitlig husstand bliver ekstraregningen på 68 kroner om året, mens især energitunge virksomheder vil mærke en større stigning.

Dansk Gartneri har drøftet Energinets udmelding med Landbrug & Fødevarer, der arbejder på en pressemeddelelse. En stigning i tariffen fra 8 øre pr. kWh til 9,7 øre pr. kWh i 2020 vil for en række store elforbrugere inden for fødevareklyngen have som konsekvens, at de pågældende virksomheders omkostninger til el i 2020 vil blive forøget med 300.000-400.000 kr. i forhold til det nuværende omkostningsniveau.

Læs mere om prisstigningen på Energinets hjemmeside.

Energi