Energiforbruget faldt i de første ni måneder af 2020

Det faktiske energiforbrug faldt i de første ni måneder af 2020 med 8,1 procent i forhold til samme periode året før. Forbruget af kul, olie og naturgas faldt, og specielt forbruget af jetbrændstof blev mere end halveret.

Det faktiske energiforbrug faldt i de første tre kvartaler af 2020 med 8,1 procent i forhold til samme periode året før. I samme periode faldt forbruget af olie, naturgas og kul med henholdsvis 16,3 procent, 15,7 procent og 12,8 procent, mens forbruget af vedvarende energi steg med 4,0 procent. Den overvejende del af faldet i energiforbrug ses i forbruget af kul og naturgas og skyldes blandt andet varmere vejr i første, andet og tredje kvartal af 2020 sammenlignet med samme periode sidste år.

Energiforbruget i de første ni måneder af 2020 har været påvirket af nedlukningen som følge af COVID-19 og varmere vejr end sidste år. De vigtigste ændringer sammenlignet med samme periode sidste år er følgende:

  • Forbruget af brændstof i transportsektoren faldt i årets tre første kvartaler. Der har især været et stort fald i forbruget af jetbrændstof, der faldt med 61,7 procent i forhold til samme periode sidst år.
  • Kulforbruget i de centrale værker faldt med 12,8 procent og er nu halveret i forhold til gennemsnittet de seneste fem år.
  • Produktionen af strøm fra solceller var 22,5 procent højere, fordi der er kommet flere solcelleanlæg i drift, og der har været flere solskinstimer end sidste år.
  • Vindkraftproduktionen steg med 2,9 procent, da det specielt i første kvartal af 2020 blæste mere end sidste år.
  • Naturgas- og olieproduktionen faldt med henholdsvis 58,7 procent og 32,6 procent, især på grund af den midlertidige nedlukning af Tyra-feltet.

Læs mere om faldet i energiforbruget på Energistyrelsens hjemmeside.

Energi
Klima