Energiforbruget faldt i første kvartal af 2020

Det faktiske energiforbrug faldt i første kvartal af 2020 med 5,2 procent i forhold til samme periode året før. Kulforbruget faldt mere end 30 procent.

Det faktiske energiforbrug faldt i første kvartal af 2020 med 5,2 procent i forhold til samme periode året før. Forbruget af kul, naturgas og olie faldt med henholdsvis 31,0 procent, 15,7 procent og 6,6 procent i de første tre måneder af 2020, mens forbruget af vedvarende energi steg med 10,0 procent. Den overvejende del af faldet i energiforbruget skyldes et mindre forbrug af kul og naturgas, der ikke kan tilskrives coronakrisen.

Faldet i energiforbruget skyldes blandt andet varmere vejr i første kvartal af 2020 sammenlignet med første kvartal sidste år samt et lavere olieforbrug. Det lavere olieforbrug skyldes især fald i forbruget af gasdiesel (3,9 procent), jetbrændstof (24,9 procent) og benzin (4,6 procent), hvor faldet i de to sidstnævnte brændsler sandsynligvis er en følge af nedsat aktivitet på grund af coronavirus.

Læs mere om energiforbruget i første kvartal på Energistyrelsens hjemmeside.

Energi
Klima