Energiforbruget faldt i første kvartal af 2023

I første kvartal af 2023 sås en nedgang på 5,4 procent i det faktiske energiforbrug sammenlignet med samme periode året før.

Ifølge Energistyrelsens seneste opgørelse faldt danskernes energiforbrug i første kvartal af 2023 i forhold til første kvartal af 2022. Denne udvikling i energiforbruget understøtter den nuværende trend med mere stabilitet på energimarkedet og lavere priser på både elektricitet og gas. Selvom priserne stadig er lidt højere end i normale år på denne tid er året, er markedet blevet mere forudsigeligt for forbrugerne.

I første kvartal af 2023 oplevede vi en nedgang på 5,4 procent i det faktiske energiforbrug sammenlignet med samme periode året før.

Den primære årsag til dette fald var en reduktion på 13,9 procent i naturgasforbruget, mens kulforbruget var 11,8 procent lavere sammenlignet med 2022. Forbruget af olie faldt med 3,9 procent, og anvendelsen af vedvarende energikilder oplevede en nedgang på 5,7 procent i samme periode.


Energi