Energipolitisk Åbningsdebat: indlæg ved Torben Lippert

Foreningen Danske Kraftvarmeværker har i denne uge afholdt den årlige Energipolitisk Åbningsdebat på Christiansborg, hvor blandt andet Dansk Gartneri er medarrangør. På programmet var der i år blandt andet et indlæg ved sekretariatschef for Dansk Gartneri Torben Lippert.

Energipolitisk Åbningsdebat 2019 er blevet afviklet i denne uge med Foreningen Danske Kraftvarmeværker som hovedarrangør og Dansk Gartneri – blandt en række andre foreninger – som medarrangør.

Energipolitisk Åbningsdebat, der i år havde verdensmål samt klima- og energifremtider som overordnet tema, bød på et tætpakket og vidtfavnende program med indlæg fra de energipolitiske beslutningstagere, energibranchens organisationer og energitunge virksomheder, der sammen med engagerede konferencedeltagere i salen tog aktiv del i en spændende og fremadskuende debat om topaktuelle emner og tidsaktuelle problemstillinger med betydning for markedets aktører.

De danske gartnerier var i år – blandt det store udvalg af oplægsholdere – repræsenteret ved sekretariatschef for Dansk Gartneri Torben Lippert.

I sit indlæg kom Torben Lippert blandt andet ind på den store indsats, som gartnerierhvervet har ydet for at effektivisere sit energiforbrug, de mulige fremtidsscenarier for branchen på energiområdet, branchens velvilje til at indgå som en medspiller i den grønne omstilling henimod mere klimavenlig og bæredygtig produktion samt de nuværende barrierer for, at erhvervet kan indføre den grønne omstilling, uden at det forringer konkurrenceevnen.

Energi
Miljø