Energistyrelsen har opdateret PSO-fremskrivningen

Energistyrelsen har opdateret fremskrivningen af det forventede støttebehov til el- og gasproduktion. Under fravær af nye tiltag viser fremskrivningen et stort fald i støtteudgifterne frem mod 2030.

Energistyrelsens opdaterede fremskrivning beskriver det forventede støttebehov frem mod 2030 under de nuværende rammevilkår og den vedtagne politik, og fremskrivningen inkluderer dermed ikke nye tiltag. Med denne forudsætning forventes udgifterne til støtte at falde fra ca. 7,8 mia. kr. i 2018 til ca. 1,9 mia. kr. faste 2018-priser i 2030.

Det generelle fald i udgifterne er et udtryk for, at en række støtteordninger udløber, samt at støtten til eksisterende anlæg udløber med tiden. Støtteudgifter i forbindelse med fremtidige tiltag, for eksempel i form af en kommende energiaftale, er dermed ikke indregnet i denne fremskrivning.

Energi
PSO afgiften
Støtteordning