Energistyrelsen offentliggør energistatistik for første halvår af 2019

Det faktiske energiforbrug faldt i første halvår af 2019 med 3,6 pct. i forhold til samme periode året før.

Det faktiske energiforbrug i første halvår af 2019 faldt med 3,6 pct. i forhold til første halvår af 2018. Forbruget af kul og naturgas faldt med henholdsvis 31,6 pct. og 10,6 pct. i første halvår af 2019 sammenlignet med første halvår af 2018, mens forbruget af olie steg med 3,4 pct., og forbruget af vedvarende energi var stort set uændret (stigning på 0,3 pct.) Dette skyldes, at en stigning i elproduktionen fra vindkraft og solceller næsten udbalanceres af et fald i de centrale værkers forbrug af biomasse.

Faldet i energiforbrug skyldes dels lidt varmere vejr end i første halvår af sidste år, dels en stigning i vindkraftproduktionen på 22,6 pct., særligt på grund af bedre vindforhold. I årets første halvår var der således 6,6 pct. færre graddage sammenlignet med samme periode året før. Stigningen i vindkraftproduktionen bidrager til et fald i det samlede energiforbrug, da vindkraftanlæg producerer strøm uden tab af brugbar energi, mens el produceret på termiske kraftværker (med kul, gas og biomasse) også afstedkommer et konverteringstab.

Danmark havde en nettoimport af el i de første seks måneder af 2019 på 6,6 PJ, hvilket svarer til 10,7 pct. af den samlede danske elforsyning. Når der korrigeres for brændselsforbrug ved udenrigshandel med elektricitet, var energiforbruget 3,7 pct. lavere i første halvår af 2019 i forhold til samme periode året før.

For yderligere info henvises der til Energistyrelsens energistatistik.

Energi
Miljø