Foto: Colourbox

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen vil konkurrenceudsætte universiteternes myndighedsbetjening over de kommende år

Miljø- og Fødevareministeriet modtager i 2017 forskningsbaseret myndighedsbetjening for 730 mio. kr. som anvendes til forskning og rådgivning inden for miljø- og fødevareområdet.

Hermed påbegynder regeringen opgaven i regeringsgrundlaget hvor der står, at regeringen vil konkurrenceudsætte flere skattefinansierede opgaver for at få højere kvalitet og lavere priser.

Ved konkurrenceudsættelsen foretages en faglig afgrænsning af de opgaver, som universiteterne får mulighed for at byde på. Alle danske universiteter kan byde enten alene eller i konsortium med andre danske og udenlandske universiteter. Udenlandske universiteter får dermed mulighed for at være med, men det skal være sammen med et dansk universitet som bevillingshaver. Konkurrenceudsættelsen vil ske gradvist, således at alle opgaver bliver varslet en konkurrenceudsættelse én gang frem mod 2022. De enkelte konkurrenceudsættelser varsles mindst tre år før en evt. opgaveoverdragelse træder i kraft.

Modellen evalueres allerede i 2018 så den løbende kan justeres. Det er et krav at det skal være på universitets niveau. Private virksomheder kan derfor som udgangspunkt ikke byde på opgaverne.

 

Forskning og innovation
Fødevarer