Etableringsstøtte på 745.000 kr. til unge gartnere

Hvis du er ung landbruger eller gartner under 41 år, kan du nu søge om tilskud til etablering. Tilskuddet skal styrke din mulighed for at etablere og efterfølgende fastholde din virksomhed, blandt andet ved at forhøje din egenkapital og dermed styrke din økonomi. Ansøgningsrunden er åben til den 24. april 2023.

Forudsætningen for at du kan få etableringstilskud er, at du har indgået en købsaftale på en etablering eller har tinglyst en handel og samtidig overholder alle de øvrige krav, som Landbrugsstyrelsen stiller til din handel.

Hvilke betingelser skal jeg opfylde for at få tilsagn?

  • Du må ikke være fyldt 41 år den dag, hvor du indsender din ansøgning om tilsagn.
  • Du skal minimum have bestået den fireårige landmandsuddannelse/gartneruddannelse eller tilsvarende uddannelse senest den dag, hvor du indsender din ansøgning om tilsagn.
  • Du skal have enten en skriftlig købsaftale eller et endeligt tinglyst skøde/ejerbogsregistrering. Du skal være opmærksom på, at såfremt der er lavet et endeligt skøde den dag, hvor du indsender din ansøgning om tilsagn, må den endelige tingbogsdato ikke være ældre end fire år.
  • Din virksomhed skal have et arbejdskraftsbehov på mindst 830 timer opgjort efter normtimesatserne i bekendtgørelsens bilag 1. Dette skal være opfyldt fra ansøgningstidspunktet om tilsagn og til og med udløbet af projektets opretholdelsesperiode, som er tre år efter udbetalingen.
  • Du skal have udfyldt en forretningsplan, der blandt andet beskriver risikoafdækning og budget.
  • Du skal have det samme aktive CVR-nummer lige fra ansøgning om tilsagn til udløbet af opretholdelsesperioden.
  • CVR-nummeret må ikke være taget under konkursbegæring.

Hvilke betingelser skal jeg opfylde for at få udbetalt mit tilskud?

  • Du skal fortsat opfylde alle de betingelser, som du skulle, da du søgte om tilsagn.
  • Du skal have tinglyst en ejerandel på minimum 25 procent i den relevante tingbog eller 25 procent ejerskab i Erhvervsstyrelsens digitale ejerbog.
  • Du skal have registreret en stemmeandel i CVR-registret på minimum 50 procent.

Hvad er opretholdelse efter udbetaling?
Opretholdelsesperioden er en periode på tre år fra den dag, hvor du har fået udbetalt dit tilskud. I den periode skal du uden afbrydelse opretholde alle de betingelser, som du skulle, da du søgte om tilsagn og udbetaling. Såfremt du ikke opfylder betingelserne, kan det blive krævet, at du skal tilbagebetale det tilskud, som du har modtaget. Det kontrolleres i opretholdelsesperioden, at betingelserne overholdes.

Hvor meget tilskud kan jeg få?
Du kan få et tilskud på ca. 745.000 kr. til en heltidsbedrift og ca. 372.500 kr. til en deltidsbedrift. Typen af bedrift opgøres efter virksomhedens arbejdskraftsbehov ud fra forudbestemte normtimesatser.

Hvordan søger jeg?
Du skal søge via et digitalt ansøgningsskema i Landbrugsstyrelsens portal Tast selv. Ansøgningsrunden er åben til den 24. april 2023.

Hvis du har brug for hjælp til udarbejdelsen af en konkret ansøgning, står HortiAdvice gerne til din rådighed. Du bedes kontakte enten konsulent Mona Christensen, telefon 20 24 83 64, mhc@hortiadvice.dk, eller konsulent Jens Jørgensen, telefon 23 66 31 37, jjo@hortiadvice.dk.

Læs mere om Etableringsstøtte til unge landbrugere og gartnere i Tilskudsguiden, som du finder på Landbrugsstyrelsens hjemmeside

Støtteordning