EU udskyder økologilovgivning

EU-Kommissionen foreslår, at ikrafttrædelsen af den nye økologiforordning udskydes til den 1. januar 2022.

EU-Kommissionen foreslår, at ikrafttrædelsen af den nye økologiforordning udskydes med et år fra den 1. januar 2021 til den 1. januar 2022. Det sker på opfordring fra både medlemmer af EU-Parlamentet og flere medlemslande.

Hensigten med at udskyde ikrafttrædelsen er at give medlemslandene og erhvervslivet mere tid til at være klar til de nye økologiregler. Økologiforordningen er kompleks, og coronakrisen har medført væsentlige forsinkelser. Den sekundære lovgivning er derfor endnu ikke helt på plads.

Udskydelsen af ikrafttrædelsen af den nye økologforordning vil blandt andet betyde, at adgangen til at kunne dyrke væksthusgrøntsager m.v. i afgrænsede bede forlænges fra den 1. januar 2031 til den 1. januar 2032 i Danmark, Sverige og Finland.

Derudover, at det vil være muligt at dyrke økologisk i nye afgrænsede bede i 2021, selvom dyrkningsarealet ikke var godkendt til denne dyrkningsform i 2017.

EU-Kommissionens forslag skal godkendes af EU-Parlamentet, men det vurderes at være en formalitet.

EU
Økologi
Miljø