Finansloven

Regeringen indgik fredag den 30. november 2018 en aftale med Dansk Folkeparti om finansloven for 2019.

Der afsættes 400 mio. kr. til lettelse af afgifter delvist til gavn for erhvervslivet, direkte eller indirekte. Der er tale om en meget begrænset effekt på gartneriområdet.

Der afsættes 70 mio. kr. i 2020 til at arbejde med pantebrevsmodeller ved salg og generationsskifte. Den kommende model skal drøftes i ekspertgruppen for landbrugets økonomi.

Der igangsættes endvidere et arbejde vedrørende klimavenlig adfærd gennem mærkningsordninger. Der afsættes 6 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022.

Endelig afsættes der 25 mio. kr. til at nedbringe sagsbehandlingstiderne under Nævnenes Hus i Viborg. Pengene prioriteres til særlige områder, herunder natur, miljø og jordbrugsområdet.

Negativt for erhvervslivet er, at rentesatsen for selskabers restskat forhøjes med et fast tillæg på 2 procentpoint. Hensigten er, at selskaberne skal bestræbe sig på en mere korrekt a conto-betaling, men det kan være vanskeligt at forudse skattebetalingen inden for jordbrugssektoren.

Lovgivning