Folketinget forbedrer hjælpepakker til virksomhederne

Adgangskravet til ordningen med kompensation for faste omkostninger bliver lempet. Flere virksomheder får adgang til ordningen for mindre virksomheder. Og små og mellemstore virksomheder kan søge om at få momsindbetaling retur som et rentefrit lån.

Den 18. april indgik regeringen og alle Folketingets partier en aftale om at forbedre hjælpepakkerne til virksomheder og danske lønmodtagere. Parterne er blandt andet blevet enige om følgende:

  • En forlængelse af ordningen med kompensation for faste omkostninger med en måned til og med den 8. juli samt udvidede muligheder for at få kompensation. Ansøgere vil skulle ansøge særskilt for perioden fra den 9. juni til den 8. juli, dvs. at virksomheder skal søge to gange.
  • Adgangen til kompensation i ordningen ændres, så virksomheden som minimum skal have en omsætningsnedgang på 35 procent for at få kompensation for faste omkostninger. Adgangskravet var tidligere en nedgang i omsætningen på mindst 40 procent.
  • En forlængelse af kompensationsordningerne til mindre selvstændige og freelancere med en måned til og med den 8. juli samt øget kompensationsgrad. Målgruppen for ordningen udvides samtidig, så selvstændige med maksimalt 25 fuldtidsansatte kan søge om kompensation.
  • Virksomheder, der den 2. marts 2020 har indbetalt moms for henholdsvis andet halvår og fjerde kvartal af 2019, kan søge om at få pengene tilbage som et rentefrit lån. Lånet skal betales tilbage den 1. april 2021.
  • En forlængelse af suspendering af anciennitetstælling i dagpengesystemet, den midlertidige forlængelse af retten til sygedagpenge samt suspendering af G-dage til og med den 30. juni.

Parterne noterede sig derudover, at regeringen og arbejdsmarkedets parter vil indlede drøftelser om en forlængelse af lønkompensationsordningen.

Link til aftaleteksten.

Link til faktaark.

Corona
Støtteordning