Forbud mod at sprøjte på visse offentlige og private arealer

En ny rapport viser, at der stadig sprøjtes med glyphosat på offentlige arealer, selvom forbruget dog er faldende. Miljøminister Lea Wermelin vil sætte en stopper for, at man kan sprøjte med blandt andet glyphosat på en række offentlige og private arealer, skriver Miljøministeriet.

Hvert år bruger offentlige myndigheder og private borgere sprøjtemidler for at holde ukrudt nede. Nu vil regeringen forbyde, at der bliver brugt sprøjtemidler som for eksempel glyphosat til at bekæmpe ukrudt på en række offentlige og private arealer.

Forbuddet vil blive udarbejdet inden for EU’s regler på området og vil også tage højde for relevante undtagelser i forhold til blandt andet sikkerhedsmæssige hensyn og bekæmpelse af invasive arter. Nogle sprøjtemidler er letnedbrydelige og vil ikke gå i grundvandet, og de vil derfor ikke være omfattet af et forbud. Det betyder for eksempel, at der fortsat kan anvendes pelargonsyre i stedet for glyphosat til bekæmpelse af ukrudt.

En netop offentliggjort rapport viser, at forbruget af glyphosatmidler på offentlige arealer samlet set er faldet med 18 procent fra 2016 til 2020.  Rapporten viser også, at det samlede forbrug af sprøjtemidler er steget med 63 procent fra 2016 til 2020. Denne stigning skyldes hovedsageligt, at glyphosat er blevet erstattet af letnedbrydelige sprøjtemidler såsom pelargonsyre og eddikesyre. De letnedbrydelige midler skal bruges i større mængder og ofte flere gange, og ved overgang fra for eksempel glyphosat til pelargonsyre betyder det, at det samlede forbrug stiger.

Pesticider
Miljø
Publikationer