Foretræde for Miljø- og Fødevareudvalget

Den 10. juni havde Dansk Gartneri fået foretræde for Miljø- og Fødevareudvalget med udgangspunkt i vejledningen om spildevand og planteaffald.

På foretrædet fik Dansk Gartneri mulighed for at forklare branchens udfordringer med pesticidkontrollerne og med Miljøstyrelsens arbejde for at få fornyet godkendelserne af op mod 60 pesticider til åbne væksthuse. Hvis disse ikke bliver godkendt igen, er det ikke tilladt at anvende pesticider i åbne væksthuse fra den 1. januar 2021.

Dansk Gartneri foreslog, at pesticidkontrollerne indberetter deres fund til kommunerne, som behandler sagerne i dialog med de enkelte gartnerier, i stedet for at gartnerierne som nu bliver truet med ukendte bøder og påbud. Med hensyn til fornyelsen af godkendelserne fremsatte vi ønske om at få forlænget overgangsperioden med et år for de pesticider, der må anvendes i åbne huse.

Vores henvendelse har givet anledning til, at udvalget har stillet spørgsmål til miljøminister Lea Wermelin.

Miljø
Pesticider
Spildevand