Forsinkelser i sagsbehandling af tilskud til ny miljøteknologi

Landbrugsstyrelsen er forsinket med sagsbehandling af ansøgningerne til miljøteknologiordningen. 2018-ansøgningerne forventes afsluttet i løbet af efteråret.

I 2018 modtog Landbrugsstyrelsen 435 ansøgninger til tilskudsordningen for miljøteknologi, hvor landmænd og gartnerier kan søge om tilskud til investeringer, der reducerer miljø- og klimapåvirkningen fra deres virksomhed.

Styrelsen er i gang med at behandle ansøgningerne, men faglige afklaringer m.v. har forsinket sagsbehandlingen. Derfor er målsætningen om at sagsbehandle alle ansøgninger inden den 1. juli 2019 ikke blevet nået.

Styrelsen forventer at have behandlet alle ansøgninger i løbet af efteråret. Ordningen åbner mulighed for, at ansøgerne kan gå i gang med deres investeringsprojekt, inden der er blevet taget stilling til ansøgningen, men vær opmærksom på, at det i så fald sker for egen regning og risiko.

Følg med i, om der er nyt i din sag, på Landbrugsstyrelsens Tast selv-service.

Fremover vil miljøteknologiordningen indeholde standardomkostninger. Det betyder, at ansøgerne ikke længere skal indhente to tilbud som dokumentation for rimelige priser. Automatiseringen vil gøre det lettere både at ansøge og at behandle ansøgningerne, og styrelsen vil derfor kunne udsende tilsagn langt hurtigere end hidtil.

I 2019 forventes miljøteknologiordningen for gartnerier at blive åbnet for ansøgning i perioden fra 1. oktober til 3. december 2019.

Miljøteknologi
Tilskudsordninger
Landdistriktsprogrammet