Forslag til revideret vaskepladsbekendtgørelse

Det nye udkast er blevet strammere og væsentligt tydeligere i sit ordvalg. På baggrund af sagen om udledning af pesticider er udkastet blevet skærpet på visse punkter om vask og fyldning af sprøjter.

Der er blevet foreslået stramninger vedrørende fyldning og vask i væksthuse, og dette er blevet beskrevet i sit eget kapitel. Dansk Gartneri har været i dialog med Miljøstyrelsen om de nye regler, og det endelige udkast til bekendtgørelse og vejledning forventes at rumme krav om, at vaske- og fyldeplads kan være et afgrænset område sikret for afløb og jord.  Det er vigtigt i den sammenhæng at bemærke, at der ikke må ske spild på gangarealer, hvor sprøjten anvendes, der kan løbe til kloak eller jord.

Bekendtgørelsen og den tilhørende vejledning forventes at træde i kraft den 1. januar 2019.

Lovgivning
Pesticider
Miljø