Forsyningssituationen gavnes af danskernes gode sparevaner

Danskernes gode sparevaner gavner forsyningssituationen - også hen over sommeren, hvor elforbruget til køling af bygninger i sommervarmen er højt, særligt i Sydeuropa.

Energistyrelsens seneste forbrugstal viser, at danskerne fastholder de gode sparevaner. I maj udgjorde reduktionen i el- og gasforbruget henholdsvis 8 og 33 procent i forhold til normalen.

Der er mange faktorer, som påvirker forsyningssituationen nu og til vinter. De ukontrollerbare faktorer, som kan påvirke forsyningssikkerheden, er vejrforholdet i Europa, herunder vind, soltimer og vandstande.

Energistyrelsen vurderer blandt andet, at status på energiforsyningen her og nu er:

  • Energiforsyningen er pr. den 3. juli 2023 stabil på tværs af alle energikilder.
  • Priserne er varierende og kan være høje i perioder. Situationen kan hurtigt ændre sig.
  • Energistyrelsen vurderer på nuværende tidspunkt, at det ikke bliver nødvendigt at afbryde strøm- og gasforsyningen til forbrugerne i næste fyringssæson, hvis forbrugsreduktionen fastholdes, og vejret er inden for normalen.
  • Gaslagrene er mere fyldte, end de typisk er på dette tidspunkt af året. Det skyldes kombinationen af en nedgang i gasforbruget og mildt vejr. Det er vigtigt at bibeholde sparevanerne, så lagrene kan fyldes forud for næste fyringssæson, og der ikke tæres for hurtigt på lagrene til efteråret.
Energi