Foto: Colourbox

Fremgang for grøntsager og planteskoler

Grøntsagsgartnerierne og planteskolerne fik sidst år et bedre økonomisk resultat end året før. Det viser Regnskabsstatistik for gartneri 2019, som Danmarks Statistik nu har offentliggjort. For potteplantegartnerierne var der en mindre tilbagegang.

Det gennemsnitlige driftsresultat for alle heltidsgartnerier blev i 2019 på 775.000 kr., men resultatet dækker over meget store forskelle. Mens den bedste fjerdedel havde et gennemsnitligt driftsresultat på 2,5 mio. kr., fik den dårligste fjerdedel et minus på 0,2 mio. kr.   

Grøntsager på friland
Driftsresultatet for gartnerier med frilandsgrøntsager steg marginalt fra 2018 til 2019 og endte på 1,3 mio. kr. Driftsresultat var igen det største blandt gartneriets forskellige driftsgrene.

Grøntsager i væksthus
Væksthusgrøntsagsgartnerierne havde i gennemsnit en fremgang på godt 0,1 mio. kr. til 1,1 mio. kr.

Potteplanter
For gartnerier med potteplanter var der fra 2018 til 2019 en lille tilbagegang i driftsresultatet fra 808.000 kr. til 788.000 kr. Prisen på potteplanter faldt i samme periode med 1 procent.

Planteskoleplanter
Planteskolernes driftsresultat steg fra 0,6 mio. kr. til 1,0 mio. kr. Den markante fremgang hænger sammen med 4 procent højere priser på produkterne end i 2018.

Frugt og bær
Plantagerne med frugt og bær fik med 319.000 kr. i gennemsnit et lidt lavere resultat end i 2018. Antallet af plantager er imidlertid stigende og er det højeste blandt alle driftsgrene.

Læs mere om Regnskabsstatistik for gartneri 2019 i NYT fra Danmarks Statistik.

Publikationer
Frilandsgartnerier
Væksthusgrøntsagssektoren
Frugt og grønt
Blomster
Potteplanter
Planteskoler