Gå hjem-møde om det nye plantepas

De seneste måneder har Dansk Gartneri fået mange spørgsmål om det nye plantepas, og derfor afholdes et gå hjem-møde, som skal sikre, at alle kommer godt i mål med plantepasset.

I forbindelse med implementeringen af det nye plantepas, som kommer som følge af den nye plantesundhedsforordning, modtager Dansk Gartneri mange spørgsmål om implementeringen i Danmark kontra andre europæiske lande. Det drejer sig især om spørgsmål, som vedrører helt praktisk forståelse af lovgivningen.

Dansk Gartneri ønsker, at alle kommer godt i gang med plantepasset, og derfor afholdes et gå hjem-møde med deltagelse af Landbrugsstyrelsen og DANPOT.

Mødet afholdes

onsdag den 25. september 2019 kl. 14.30-16.00 hos
Flora Dania, Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV.

Mødet er gratis og kræver ikke tilmelding.

På mødet vil Signe Henriksen fra Landbrugsstyrelsen holde et oplæg om lovgivningen vedrørende det nye plantepas, som skal være klar til den 14. december 2019.

Kenneth Guldager fra DANPOT vil efterfølgende vise de modeller af plantepasset, som er blevet udviklet de seneste måneder.

Under mødet vil der være mulighed for at stille praktiske spørgsmål om implementeringen.

Dansk Gartneri har i øvrigt udarbejdet en FAQ om det nye plantepas, som besvarer en række hyppige spørgsmål.

EU
Lovgivning
Plantesundhed