Gartnerier bidrager til energieffektivisering og lavere CO2-udledning

Resultater fra Energistyrelsens såkaldte aftaleordning med elintensive virksomheder om energieffektivisering viser store energi- og CO2-besparelser, samtidig med at det gavner virksomhedernes bundlinje. Succesen ser ud til at gentage sig med en ny aftaleperiode og bidrager yderligere til Danmarks klimamålsætninger. Gartnerierne er med i begge aftaleperioder.

Energieffektivisering spiller en væsentlig rolle i den grønne omstilling og er samtidig en rigtig god forretning for virksomhederne. Det er konklusionen på de foreløbige resultater af den såkaldte aftaleordning for elintensive virksomheder, hvor virksomhederne får tilskud til lempelse af PSO-betalingen, hvis de indgår en aftale med Energistyrelsen om energieffektivisering. Resultaterne viser, at virksomhederne har reduceret ca. 6 procent af deres energiforbrug fra 2015 til 2018. I syv ud af 10 projekter har virksomhederne tjent investeringerne hjem i løbet af fem år.

Energistyrelsen har indgået nye aftaler med 79 virksomheder frem til slutningen af 2020. I stedet for at en virksomhed indgår en aftale direkte med Energistyrelsen, kan virksomheden lade sig repræsentere af for eksempel en brancheorganisation, som forhandler aftaleforpligtelser med Energistyrelsen og løbende koordinerer indberetninger m.m. på vegne af virksomhederne. Erfaringerne fra forrige aftaleperiode viser, at brancheorganisationernes vidensdeling blandt virksomhederne gavner virksomhederne.

Væksthusgartnerier, der repræsenterer en betydelig del af det samlede væksthusareal herhjemme, har bidraget til den positive udvikling – både i den forrige aftaleperiode og i den nye aftaleperiode, der løber frem til slutningen af 2020. Undervejs i forløbet er det blandt andet sket gennem en fælles brancheaftale med Dansk Gartneri som aftalepart.

Læs mere om aftaleordningen og de positive effekter, som den har haft, på Energistyrelsens hjemmeside.

Energi
Klima
PSO afgiften
Tilskudsordninger