Gartnerier forbereder sig på ny fælles brancheaftale om energiledelse

Tre gartnerier har på ny startet processen med at indgå en fælles brancheaftale med Energistyrelsen.

Efter at den forrige fælles brancheaftale med Energistyrelsen om indførelse af energiledelse i en række gartnerier udløb den 1. juni 2019, har tre ud af de oprindelige 10 gartnerier valgt at fortsætte i ordningen frem til den 1. januar 2021 og dermed forberede sig på at indgå en ny fælles brancheaftale med styrelsen.

Dansk Gartneri har netop underskrevet en ny kontrakt med det auditeringsfirma, der skal auditere og præcertificere gartnerierne, og gartnerierne har samtidig påbegyndt de første forberedelser henimod gennemførelsen af den opfølgningsaudit, der skal finde sted i indeværende efterår.

Opfølgningsaudit af gartnerierne vil sammen med en række øvrige dokumenter vedrørende gartneriernes energiforhold danne grundlag for den fælles brancheaftale om energiledelse, som forventes at blive indgået med Energistyrelsen i begyndelsen af det nye år.

Energi
Miljø
PSO afgiften