Gartnerierhvervet hængt ud – men med rette?

Debatindlæg ved Dansk Gartneri bragt i Fyens Stiftstidende den 5. oktober 2021.

Så har der været en del artikler i Fyens Stiftstidende og indslag i TV 2 Fyn om, hvor galt det står med pesticidudledningerne fra gartnerierne i Odense Kommune og Odense Kommunes manglende indsats på dette område.

Vi skal med det samme understrege, at gartnerierhvervet om nogen ønsker at stoppe udledning af pesticider til de omtalte render og vandløb. Og rigtigt mange gartnerier har gjort meget for at løse problemet med udslip. Gartnerierne bliver derfor forståeligt berørt, når det fremlægges, som om der ikke gøres noget. Det er dog en kompliceret opgave, som vi står over for, så det sker bare ikke helt så nemt og hurtigt, som alle kunne ønske sig.

I fremstillingen af sagen er der dog nogle faktuelle ting, som vi gerne vil gøre opmærksom på. Der er nogle konklusioner og præmisser i fremstillingen, som ikke er korrekte. Ser vi samlet på dækningen af sagen, synes vi desværre, at der er mere fokus på at få en sag i den kommunale valgkamp end på at fortælle om fakta.

Gartnerier skal ikke miljøgodkendes
Det fremgår flere gange i indslagene, at der kun er blevet miljøgodkendt to gartnerier ud af godt 100 gartnerier. Odense Kommune er med andre ord ikke kommet ret langt, er konklusionen.

Men gartnerier skal ikke miljøgodkendes, så det er en forkert fremstilling. Gartnerierne skal overholde den særlige vejledning, der blev udsendt i november 2019, og hvor 2020 var et overgangsår. De gartnerier, der er miljøgodkendte, er virksomheder, der producerer medicinsk cannabis.

Odense Kommune skal derimod føre tilsyn med, at vejledningen overholdes. I juni i år lavede Miljøministeriet en undersøgelse af kommunernes indsats i hele landet. Heraf fremgår følgende: ”Hvad angår gennemførte tilsyn, efter at vejledningen udkom i november 2019, har nogle kommuner angivet et enkelt eller få, mens Odense Kommune skiller sig ud ved at have gennemført 110 tilsyn.”

Dansk Gartneri og gartnerierne kan kun bekræfte, at Odense Kommune har været særdeles aktiv på dette område. 

Er der en stigning i udledningerne?
Vi kan ikke se af målingerne, at der er tale om en samlet stigning til og med 2020. Der er tale om en variation, og målingerne tegner et øjebliksbillede. Går man ned i tallene, kan man for nogle rene væksthuspesticider endda se en forbedring.

Men vi er nødt til at bruge målingerne for at se på udviklingen, og hvad der virker, selvom det er svært. Dansk Gartneri arbejder derfor i 2021 med at lave flere og hyppigere målinger sammen med Region Syddanmark og Odense Kommune.

Gartnerierne og Dansk Gartneri vil meget gerne løse opgaven med udledningerne. Der arbejdes derfor videre med flere tiltag:

  • Der er i september blevet ansat en miljørådgiver til at vejlede gartnerierne
  • Gartnerierne anvender i stigende grad biologisk bekæmpelse og alternative midler
  • Der arbejdes med lokale grupper, hvor gartnerierne ser på, hvad der kan gøres yderligere i områderne
  • Der samles viden om de bedst mulige teknologier, der kan løse problemet med udledningerne.

Gartneribranchen vil forsat arbejde seriøst med denne udfordring. Det skal der ikke herske tvivl om.

Miljø
Pesticider
Spildevand
Publikationer