Gasprisen steg i andet halvår af 2020

Den gennemsnitlige gaspris steg for erhvervskunder og husholdninger fra første halvår af 2020 til andet halvår af 2020. Det viser en ny, opdateret gasprisstatistik fra Energistyrelsen.

Den gennemsnitlige gaspris for erhvervene fulgte udviklingen i gasspotprisen, som steg 0,22 kr./Nmfra første halvår af 2020 til andet halvår af 2020. Erhvervsforbrugerne oplevede en stigning på gennemsnitligt 0,17 kr./Nm3, mens husholdningerne oplevede et fald på gennemsnitligt 0,08 kr./Nm3.

Den pris, som erhverv og husholdninger betaler, er generelt lidt højere end spotprisen for naturgas, men med forskelle på tværs af forbrugsbånd for erhvervskunderne. De mindste erhvervskunder betalte gennemsnitligt 0,56 kr./Nm3 mere end spotprisen, og de største erhvervskunder betalte 0,39 kr./Nm3 mere end spotprisen. For husholdninger er billedet, at de i gennemsnit betalte 0,54 kr./Nm3 mere end spotprisen.

Læs mere om gasprisen på Energistyrelsens hjemmeside.

Energi