Generalforsamling i Dansk Gartneri

Den 28. februar 2019 afholder Dansk Gartneri generalforsamling, blandt andet med indlæg ved sociolog og fremtidsforsker Birthe Linddal Jeppesen.

Traditionen tro vil gartnerisektoren være samlet på Hotel Nyborg Strand, når Dansk Gartneri afholder sin årlige generalforsamling den 28. februar 2019 kl. 16.00.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen har desværre været nødt til at melde afbud, men der vil stadig som altid være god mulighed for at netværke med andre politikere samt embedsfolk, samarbejdspartnere og andre interesserede.

Inden generalforsamlingen vil der være et indlæg med titlen ”Forbrugerne efterspørger bæredygtige løsninger” ved sociolog og fremtidsforsker Birthe Linddal Jeppesen, der har stor erfaring med at forstå den tid, som vi lever i, og de konsekvenser og muligheder, som følger med en verden i forandring.

Derudover skal der være valg til formandskabet for Dansk Gartneri. Jørgen K. Andersen fra Gartneriet Thoruplund og Søren Flink Madsen fra Yding Grønt genopstiller efter opfordring til posterne som henholdsvis formand og næstformand i en ny periode. Der er ingen modkandidater.

Undervejs vil Dansk Gartneri desuden uddele priserne Årets Gartner 2019 og Dansk Gartneris Innovationspris for at hylde projekter og aktiviteter til gavn for gartnerisektoren samt den helt ekstraordinære indsats.

Ligesom tidligere foregår generalforsamlingen i forbindelse med Grøn Dag, hvor gartneribranchens forskellige grene afholder deres årsmøder tidligere på dagen.

I Dansk Gartneri håber vi på at se mange medlemmer og andre inviterede til årets generalforsamling.

Foto: Stig Feodor Nielsen, HortiAdvice

Grøn Dag