Generalforsamling i Dansk Gartneri

Den 31. marts 2022 slår Dansk Gartneri dørene op til årets generalforsamling, der som noget nyt afholdes på Severin Kursuscenter i Middelfart. Blandt deltagerne er fødevareminister Rasmus Prehn.

Sidste år måtte generalforsamlingen flyttes online på grund af coronarestriktionerne. Det er således med glæde, at Dansk Gartneri i år atter kan byde medlemmer samt politikere, embedsfolk, samarbejdspartnere og andre interesserede velkommen til generalforsamling i mere vante rammer. Generalforsamlingen afholdes torsdag den 31. marts 2022 kl. 16.00, denne gang på Severin Kursuscenter i Middelfart.

Inden generalforsamlingen vil der være et aktuelt indlæg om de mulige konsekvenser for marked, økonomi og energiforsyning af krigen i Ukraine. Indlægsholderne er chefanalytiker Jan Størup Nielsen fra Nordea samt en repræsentant fra Dansk Energi.

Fødevareminister Rasmus Prehn har desuden givet tilsagn om at deltage i generalforsamlingen med et indlæg om gartnerierhvervet, og efterfølgende vil der være mulighed for at stille spørgsmål til ministeren.

Derudover skal der være valg til formandskabet for Dansk Gartneri. Mikael Petersen fra Gartneriet Gedeholm og Søren Flink Madsen fra Yding Grønt genopstiller til posterne som henholdsvis formand og næstformand i en ny periode. Der er ingen modkandidater.

Undervejs vil Dansk Gartneri desuden uddele priserne Årets Gartner 2022 og Dansk Gartneris Innovationspris for at hylde projekter og aktiviteter til gavn for gartnerisektoren samt den helt ekstraordinære indsats. Afslutningsvis vil der være afskedsreception for direktør Torben Lippert, som går på pension efter 42 år i gartnerierhvervets tjeneste.

Som altid foregår generalforsamlingen i forbindelse med Grøn Dag, hvor gartneribranchens forskellige sektorer afholder deres årsmøder efter frokosttid. Læs mere i det fulde program for dagen.

I Dansk Gartneri håber vi, at mange medlemmer og andre inviterede vil deltage i årets generalforsamling.

Foto: Severin Kursuscenter

Grøn Dag