Grøn Dag aflyses

I lyset af det fortsatte forbud mod større forsamlinger er det blevet besluttet at aflyse Grøn Dag den 11. maj 2021 og i stedet flytte gartneribranchens årsmøder online.

Den fortsatte usikkerhed omkring coronasituationen betyder, at det i år ikke vil være muligt at samle gartnerierhvervet til Grøn Dag på Hotel Nyborg Strand.

I stedet afholdes følgende årsmøder den 11. maj 2021 via Microsoft Teams:

Kl. 13.00: Generalforsamling i Flora Dania
Link til deltagelse vil blive udsendt via e-mail og kan desuden fås ved henvendelse til info@floradania-org.dk

Kl. 13.00: Årsmøde i Væksthusgrøntsagssektoren
Link til deltagelse vil blive udsendt via e-mail og kan desuden fås ved henvendelse til afa@danskgartneri.dk

Kl. 16.00: Generalforsamling i Dansk Gartneri
Link til deltagelse vil blive udsendt via e-mail og offentliggjort på Dansk Gartneris hjemmeside i uge 18. Linket kan desuden fås ved henvendelse til danskgartneri@danskgartneri.dk

Vi gør i den forbindelse opmærksom på, at der skal være valg til formandskabet for Dansk Gartneri. Efter fem år forlader Jørgen K. Andersen fra Gartneriet Thoruplund formandsposten, og Mikael Hammelev Petersen fra Gartnernes Fjernvarmeselskaber er indstillet som den eneste formandskandidat. Søren Flink Madsen fra Yding Grønt genopstiller som næstformand i en ny periode uden modkandidater.

Vi håber, at mange medlemmer vil deltage i årets virtuelle årsmøder.

Samtidig beder vi om forståelse for beslutningen om at aflyse Grøn Dag. Det er vores håb, at det senere på året vil være muligt at samle gartnerisektoren til en reception som markering af formandsskiftet i Dansk Gartneri og med uddeling af prisen Årets Gartner.

Grøn Dag
Corona