Har du en god idé til et økologiprojekt?

GUDP har i samarbejde med ICROFS åbnet for ansøgninger til en pulje på 50 mio. kr. for at støtte økologiens bidrag til klima, miljø, biodiversitet, dyrevelfærd og human sundhed.

Regeringen har en ambition om fortsat udvikling og vækst af økologisektoren, hvor Danmark allerede har en stærk international position. Derfor har Folketinget afsat 50 mio. kr. fra forskningsreserven i 2022 til økologiforskning.

Hensigten er at støtte nye forskningsprojekter, der udvikler økologien og udvider samarbejdet mellem primærproducenter, rådgivere, forbrugere, virksomheder, myndigheder og forskere. Udgangspunktet er ICROFS’ Forsknings- og udviklingsstrategi for 2019-2021 med seks fokusområder.

ICROFS efterlyser især projekter, der understøtter eller integrerer fokusområderne ”Fremtidens økologiske forbruger” og ”Klima og Miljø” med de udfordringer, som primærproduktionen står overfor med hensyn til cirkulær økonomi, biodiversitet, sundhed og velfærd samt økologien som levevej.

Opslagets fire centrale succeskriterier er bæredygtighed, innovation, vækst i økologien og troværdighed.

Ansøgningsskema og vejledning kan findes på GUDP’s hjemmeside. Ansøgningsfristen er den 3. maj 2022 kl. 12.00. Potentielle ansøgere kan få telefonisk sparring på en projektidé ved at indsende en kort projektbeskrivelse til GUDP’s og ICROFS’ sekretariateter.

Tilskudsordninger
Forskning og innovation
Projekter
Miljø
Økologi
Fødevarer
Frugt og grønt