Foto: Colourbox

Hjælp til digital omstilling

Den 16. april 2021 kl. 9.00 åbner Erhvervsstyrelsen for tilskudspuljen SMV:Digital for nye ansøgninger. Små og mellemstore virksomheder kan søge om tilskud til rådgivning om automatisering, digitalisering og e-handel.

Danske små og mellemstore virksomheder har stort potentiale for gevinster ved øget digitalisering. Derfor har regeringen afsat midler på finansloven for 2021 til SMV:Digital-puljen med henblik på at støtte små og mellemstore virksomheders digitale omstilling og e-handel, så virksomhederne kan omstille og udvikle sig, blive mere konkurrencedygtige og skabe nye arbejdspladser.

Det bliver muligt for små og mellemstore virksomheder at søge om tilskud på 100.000 kr. til privat rådgivning inden for digital omstilling og e-handel.  Bevillingen til ansøgningsrunden er på i alt 20 mio. kr., hvilket er meget beskedent set i forhold til målgruppen.

Som ansøger skal man være opmærksom på, at tilskudspuljen udmøntes efter først til mølle-princippet. Derfor er det en god idé at have ansøgningen klar, når puljen åbner. Efterspørgslen forventes at blive meget stor.

Læs mere om ordningen på hjemmesiden www.smvdigital.dk. Her finder man også det digitale ansøgningsskema med vejledning. 
Tilskudsordninger