Hold øje med nye kritiske punkter ved udstedelse af plantepas

I disse dage modtager alle virksomheder, der er godkendt til at udstede plantepas, et brev i e-Boks fra Landbrugsstyrelsen. Brevet gør opmærksom på, at virksomhederne skal identificere de punkter i deres produktion af planter og planteprodukter, der kan udgøre en risiko for plantesundhed og sporbarhed.

Kravet følger af plantesundhedsforordningen (EU) 2016/2031, der trådte i kraft i december 2019.

Forordningen har stort fokus på forebyggelse af angreb af planteskadegørere og inddrager i højere grad virksomhederne i at sikre plantesundheden, blandt andet ved at stille krav til operatørernes kompetencer og tilsyn med produktionen. 

Kontrollen er risikobaseret og udføres minimum en gang om året. 

Producenter skal være opmærksomme på, om de producerede planter og frø skal afsættes til lande uden for EU med specielle krav til den officielle kontrol, der skal være udført under produktionen af planterne.

Producenter af planteskoleplanter skal være opmærksomme på, om importlandet kræver, at planterne er dyrket på et produktionssted, der er fundet fri for kartoffelcystenematoder. I givet fald skal virksomheden opnå en særlig godkendelse som ”KCN-fri planteskole”.

Det skal du holde øje med
Identificér de faser og arbejdsgange i din virksomhed, hvor der kan være risiko for at indføre og sprede regulerede skadegørere, eller hvor sporbarheden kan gå tabt. Det kan for eksempel være ved modtagelse, dyrkning, formering, flytning, ompotning eller pakning til forsendelse, at der kan være behov for særligt fokus.

Omfanget af og fokus under tilsynet vil blandt andet afhænge af virksomhedens aktiviteter, og hvilke arter du producerer eller omsætter. Husk at sikre gode plantesundhedskompetencer hos det tilsynsansvarlige personale.

Tilsynets gennemførelse og resultater skal noteres, og dokumentationen skal gemmes i minimum tre år. Tjek af dokumentation vil indgå i Landbrugsstyrelsens plantesundhedskontrol, og kontrolløren vil gennemgå det sammen med dig.

Landbrugsstyrelsen har udarbejdet to skabeloner. Du kan tilrette skabelonen, så den afspejler kritiske punkter i din virksomhed, og anvende den til at dokumentere dit tilsyn. Du kan tilpasse skabelonerne efter dit behov eller lade dig inspirere af dem, hvis du laver dine egne skabeloner.

Her finder du links til eksempler på skabeloner, hvor du kan notere de kritiske punkter og resultatet af tilsynet. 

EU
Plantesundhed
Potteplanter
Blomster