Hollandsk gartnerierhverv er dybt bekymret over energipriser

De hollandske gartneriorganisationer har i starten af året kontaktet den hollandske regering for at drøfte de aktuelt meget høje energipriser. Indtil nu er der ikke kommet nogen konkrete resultater ud af dialogen.

Det hollandske gartnerierhverv har en ambition om at blive CO2-neutral i 2040, primært ved omstilling til geotermisk varme og biomasse. Man er imidlertid ikke så langt med omstillingen endnu, så de høje gaspriser rammer det hollandske gartnerierhverv hårdt. De høje energipriser gør, at det ikke er økonomisk bæredygtigt at producere i vinterperioden. Der frygtes derfor blandt andet mangel på de tidlige væksthusgrøntsager.

De hollandske gartnerier mener ikke årsagen til de høje priser skyldes en almindelig markedssituation. De finder, at der er tale om geopolitik og manglende omsorg for forsyningssikkerheden fra regeringens side. Dette kræver derfor særlige foranstaltninger i form af et sikkerhedsnet under produktionen.

I første omgang undersøges konsekvenser og baggrunde for, at gasprisen aktuelt er så høj. Der ses endvidere på tilskudsmodellerne til den grønne omstilling. Disse investeringer og dermed tilskud er aktuelt gået i stå. Med de høje energipriser bliver tilbagebetalingstiden til geotermisk varme så kort, at tilskuddet bliver meget lille.

Indtil nu er der dog ikke kommet noget konkret ud af drøftelserne mellem gartnerierhvervet og regeringen.

Energi
Klima