Hurtigere hjælp til udfasning af gas

De politiske partier, der stod bag justeringen af Erhvervspuljen, har bestemt sig for at fremrykke de nye kriterier for tildeling af støtte. Det betyder, at danske virksomheder hurtigst muligt kan slippe ud af afhængigheden af gas.

Justeringen kommer som følge af en hastebehandling. Dansk Gartneri er yderst tilfreds med, at politikerne har taget ansvar og vil imødekomme erhvervets ønske og behov.

Efter planen skulle justeringerne først være trådt i kraft i starten af 2023, men nu kan de træde i kraft den 1. november 2022, når det er blevet vedtaget i Folketinget.

Det betyder, at konverteringsprojekter kan påbegyndes allerede i år efter de nye regler. Det vil blandt andet gøre det muligt for virksomheder, herunder gartnerier, hurtigere at sige farvel til den dyre gas til fordel for grønnere løsninger såsom fjernvarme.

Med så kort tid til at ansøgningerne kan indsendes, er der derfor god grund til allerede nu at overveje og planlægge sine muligheder.

De syv initiativer til justering af Erhvervspuljen:

  1. Indførelse af CO2 som supplerende tildelingskriterie, hvilket åbner for, at projekter, der sparer CO2, men ikke energi, kan opnå støtte via Erhvervspuljen, for eksempel støtte til konvertering væk fra fossil gas til biobrændsel eller fjernvarme
  2. Afskaffelse af krav om konkurrenceudsættelse, så støtten kommer hurtigere ud at virke
  3. Mulighed for igangsættelse af projekter efter indsendelse af ansøgning
  4. Positivliste med tiltag, som modtager en fastsat støttesats for at lette administrationen
  5. Højere støttesats til investeringer i grøn omstilling, herunder energisparende initiativer
  6. Stop for tilskud til installation af nye gaskedler
  7. Prioriteringsfaktor for gaskonverteringer, så det økonomiske incitament til ansøgning om gasreducerende projekter øges.

Læs pressemeddelelsen fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energi
Klima
Støtteordning