Importforbud fra Vietnam

Dansk Gartneri arbejder intenst på at finde en løsning på et forbud mod import af plantemateriale fra Vietnam.

Dansk Gartneri er blevet gjort opmærksom på et forbud mod import af plantemateriale fra Vietnam, der skyldes manglende dokumentation fra de vietnamesiske plantesundhedsmyndigheder for, at plantematerialet er fri for Xylella fastidiosa, og lever dermed ikke op til EU’s importkrav. Dette har udgangspunkt i en EU-forordning fra 2020, der trådte i kraft den 1. januar 2023 og senere fik dispensation til den 1. marts 2023.

Dansk Gartneri er klar over alvoren i dette forbud, og vi arbejder intenst på at finde en løsning sammen med blandt andet Holland. Vi har således rettet henvendelse til Landbrugsstyrelsen, EU samt de vietnamesiske og hollandske plantesundhedsmyndigheder og håber på derigennem at kunne finde en fælles løsning.

Plantesundhed
Blomster
EU