Indstil kandidater til Dansk Gartneris hæderspriser

Vær med til at indstille kandidater til Årets Gartner 2024 og Dansk Gartneris Innovationspris, som uddeles i forbindelse med Dansk Gartneris generalforsamling den 29. februar 2024 på Severin Kursuscenter i Middelfart.

Traditionen tro hylder Dansk Gartneri projekter og aktiviteter til gavn for gartnerierhvervet samt den helt ekstraordinære indsats, når organisationen uddeler priserne Årets Gartner 2024 og Dansk Gartneris Innovationspris i forbindelse med generalforsamlingen den 29. februar 2024 på Severin Kursuscenter i Middelfart.

Formålet med prisen Årets Gartner er at hædre en person, virksomhed, gruppe eller forening, som i kraft af handlemåde og nytænkning har virket som inspirator for andre og ydet en indsats for at styrke samarbejde, videndeling og innovation i gartnerisektoren.

Dansk Gartneris Innovationspris har til hensigt at hylde en person, virksomhed, organisation, forening eller videninstitution, der for eksempel gennem udvikling af nye produkter eller metoder har ydet en helt ekstraordinær indsats for at fremme innovativ nytænkning i gartneribranchen. Det overordnede krav er, at det skal leve op til betegnelsen ”årets innovative ide”.

Medlemmer af Dansk Gartneri kan indstille kandidater, som opfylder kriterierne for hæderspriserne, ved at indsende begrundede forslag skriftligt til:

Dansk Gartneri
Axelborg
Axeltorv 3
1609 København V
danskgartneri@danskgartneri.dk

Der er deadline for indstilling af kandidater den 1. januar 2024.

Prismodtagerne vil blive udvalgt af bestyrelsen for Dansk Gartneri og belønnet med et indrammet diplom samt 25.000 kr.

Læs mere om krav og kriterier for hæderspriserne.

Foto: Annemarie Bisgaard
Grøn Dag