Infomøde om Miljøteknologi 2019

Ansøgningsrunden for Miljøteknologi 2019 – Kvæg og Gartneri åbner den 1. oktober. I den anledning afholder Landbrugsstyrelsen et informationsmøde den 25. september i Kolding.

På mødet kan du blandt andet høre om: 

  • Hvilke teknologier du kan opnå tilskud til 
  • Hvad du som ansøger og tilsagnshaver skal være særligt opmærksom på
  • Hvordan du udfylder ansøgningsskemaet optimalt, så sagsbehandlingen kan foregå automatisk og hurtigst muligt 
  • Hvordan runden adskiller sig fra ansøgningsrunden i 2018
  • Udbetalingen af tilskuddet efter projektets afslutning 

Det bliver også rig mulighed for at stille spørgsmål. 

Informationsmødet finder sted onsdag den 25. september 2019 kl. 09.00-11.30 hos Landbrugsstyrelsen i Kolding. Adressen er Eltangvej 230, 6000 Kolding. 

Det er nødvendigt, at du tilmelder dig til informationsmødet. Tilmelding skal ske senest fredag 20. september. Tilmelding sker på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Det er gratis at deltage. 

Du kan læse mere om selve ordningen i Tilskudsguiden på Landbrugsstyrelsens hjemmeside. Her finder du også ansøgningsskema med vejledning og listen over de miljøteknologier, som du kan søge om tilskud til i 2019.

Miljøteknologi
Landdistriktsprogrammet
Tilskudsordninger