Informationsmøder med GUDP

På to møder i januar 2020 fortæller GUDP’s medarbejdere om, hvordan man søger tilskud fra en ny pulje på 95 mio. kr. til grønne projekter inden for fødevaresektoren m.v. Møderne har netværkssamarbejde som særligt tema.

Det første møde finder sted i København den 29. januar 2020. Det andet bliver afholdt den 30. januar 2020 i Vejle. På begge møder bliver der god tid til individuel sparring om projektideer med fagmedarbejderne fra GUDP-sekretariatet.

Man kan hele året sende projektbeskrivelser til GUDP og få en tilbagemelding fra sekretariatet. Hvis man ønsker en tilbagemelding på informationsmødet, skal man sende en udfyldt skabelon senest en uge inden mødet og skrive i mailen, hvilket møde man deltager i.

På mødet i Vejle kommer Katrine Heinsvig Kjær, HortiAdvice, og fortæller om netværket CannaNet, hvor deltagerne deler viden om produktion og forarbejdning af medicinsk cannabis. 

Den nye ansøgningsrunde åbner inden jul. Der er 95 mio. kr. i puljen, og ansøgningsfristen er den 26. februar kl. 12.00.

Tilmelding og program kan ses her:

Tilskudsordninger
Miljø
Klima
Cannabis