Invitation: Hør om tilskud til udvalgte miljø- og klimateknologier

Hør om, hvilke teknologier du kan få tilskud til, og hvad der skal til for at komme i betragtning til tilskud, og få hjælp til at udfylde din ansøgning om tilskud på et webinar den 3. november 2022.

Ansøgningsrunden for Miljø- og klimateknologi 2022 er åben for ansøgning fra gartnerier m.v. frem til den 10. januar 2023. I den forbindelse afholder Landbrugsstyrelsen et informationsmøde om ordningen og ansøgningsrunden.

På mødet kan du blandt andet høre om følgende: 

  • Hvilke teknologier kan du opnå tilskud til inden for de tre indsatsområder energi, pesticider og næringsstoffer?
  • Hvad skal du som ansøger og tilsagnshaver være opmærksom på?
  • Hvordan udfylder du ansøgningsskemaet?
  • Hvordan adskiller ordningen i 2022 sig fra ordningen i 2019?

Derudover har du mulighed for at stille spørgsmål til Landbrugsstyrelsen på mødet. 

Tid og sted
Mødet finder sted den 3. november kl. 10.00-12.00. Webinaret foregår online, så du kan deltage hjemmefra via en computer, tablet eller telefon med mulighed for at stille spørgsmål i chatten undervejs.

Sådan tilmelder du dig
Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig via dette link

Når du tilmelder dig, skal du skrive dit navn, e-mailadresse og virksomhed. Så snart du er tilmeldt, får du en kvitteringsmail med et link, som giver dig adgang til webinaret.

Hvis du ikke modtager mailen, kan du se, om mailen ligger under ’’reklame’’, ’’uønsket mail’’ eller ’’spam’’ i dit mailprogram.

Sådan deltager du
Et webinar er et online informationsmøde, hvor du live kan se oplæg fra en eller flere oplægsholdere. Du ser med via din egen computer, mobil eller tablet og kan undervejs stille spørgsmål. Det kræver ikke noget særligt program at deltage i webinaret.

Når du tilmelder dig mødet, modtager du en kvitteringsmail med et link, som giver dig adgang til information om webinaret.

Dagen før mødet vil du modtage en påmindelsesmail med det samme link. 15 minutter før mødet går i gang, vil du igen modtage en mail med et link, der giver dig adgang til webinaret. Du deltager ved at trykke på linket. 

Husk at tænde for lyden ved at trykke på knappen ”unmute”, der kommer frem på din skærm. Vær opmærksom på, at du først kan høre noget, når webinaret går i gang.

Hvis du ikke kan få det til at virke, kan du prøve at kopiere linket ind i en ny browser – for eksempel Chrome eller Firefox – og tryk enter.

Webinarerne optages
Landbrugsstyrelsen optager webinaret og lægger det på styrelsens hjemmeside, så du kan se (eller gense) det fulde webinar, hvis du ikke kan deltage. 

Om Miljø- og klimateknologi 2022
Ordningen er en del af det danske landdistriktsprogram 2014-2020, der er forlænget til 2022, og er 100 procent finansieret af EU. Den har til formål at bidrage til en reduktion af miljøpåvirkningen fra det danske jordbrug samt en forbedring af dyrevelfærden. 

Læs mere om Miljø- og klimateknologi 2022 andetsteds på Dansk Gartneris hjemmeside

Energi
Klima
Miljø
Miljøteknologi
Støtteordning