Julehilsen fra Dansk Gartneri

Formandskabet i Dansk Gartneri ønsker glædelig jul og godt nytår.


Kære medlemmer og andre i erhvervet

Så er vi ved at have arbejdet os igennem 2019.

Vi må nok konstatere, at det efterhånden bliver mere sjældent, at gartnerierhvervet oplever et normalt og godt år i forhold til afsætning, vejr og økonomi. Der er altid noget, der overrasker og giver udfordringer, positivt som negativt.

Alt i alt er vi dog i en positiv periode for erhvervet. Frugt og grønt skal vi spise mere af, og blomster og planter er vigtige for vores trivsel og klimaet.

Så fik vi også en ny socialdemokratisk regering i 2019. En regering, som landede en bred politisk aftale om ambitiøse mål for den grønne omstilling. Danmark skal reducere CO2-udslippet med 70 procent fra 1990 til 2030 på vejen mod klimaneutralitet i 2050.

Den målsætning vil Dansk Gartneri gerne arbejde for, at Danmark kan holde. Vi har allerede sparet meget på væksthusenes energiforbrug, men der mangler et stykke vej endnu. Vi er dog også nødt til at sige, at omstillingen skal kunne ske på en så smart og økonomisk fornuftig måde, at det ikke bliver dyrere at være gartner.

Erhvervspolitisk har året været præget af miljøkravene ved brug af pesticider i væksthusgartnerierne. Dette kulminerede med publiceringen af vejledningen fra Miljøstyrelsen om pesticidholdigt spildevand og planteaffald fra væksthusgartnerier i november måned.

Der skal ikke være tvivl om, at vi vil gå langt for at opfylde kravene. Vi ser dog også nogle krav, som er en klar trussel mod en stor andel af væksthusarealet. Vi vil derfor arbejde hårdt og konstruktivt i 2020 for at finde en løsning, der er tilfredsstillende for alle.

2019 blev også året, hvor Dansk Gartneri stod bag etableringen af et nyt netværk for unge og yngre inden for erhvervet. Det er vi meget glade for, og det har vi store forventninger til. Det er afgørende for erhvervets fremtid, at de unge vil erhvervet.

Endelig vil vi gerne takke medlemmerne for deres opbakning til foreningen. Det er fundamentet for hele arbejdet i Dansk Gartneri. Det er vigtigt, at vi står sammen – ikke mindst, når vores erhverv udfordres.


Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår

Jørgen K. Andersen og Søren Flink Madsen


NB: Husk at sætte kryds i kalenderen den 27. februar 2020, hvor Dansk Gartneri afholder generalforsamling på Hotel Nyborg Strand.