Foto: Colourbox

Kirsten Wiedemanns Mindelegat

Ansøgninger til Kirsten Wiedemanns Mindelegat skal være Dansk Gartneri i hænde senest den 1. april 2023.

På Kirsten Wiedemanns fødselsdag den 12. juni 2023 uddeles midler fra mindelegatet.

Mindelegatets formål er fortrinsvis at yde unge gartnere og gartnerelever støtte til studierejser, fælles som enkeltvis.

Kirsten Wiedemanns Mindelegat har gennem årene støttet grupperejser fra gartnerskolerne, der har søgt støtte til studierejser på typisk 10-12 dage til europæiske og oversøiske lande, for eksempel England, Tyskland, Portugal, Holland, Island, Guatemala og Kina. Mindelegatet har ligeledes støttet enkeltpersoner, der har søgt støtte til praktikophold (i gartnerier/på planteskoler) og studierejser (på universiteter/skoler) på typisk 3-12 måneder i for eksempel Holland, England, Spanien, Australien og New Zealand.

Der skal anvendes ansøgningsskema, som kan hentes på Dansk Gartneris hjemmeside eller rekvireres ved henvendelse til

Dansk Gartneri
Axelborg
Axeltorv 3
1609 København V
Telefon: 33 39 45 45
E-mail: danskgartneri@danskgartneri.dk

Læs mere om legatet i fundatsen for Kirsten Wiedemanns Mindelegat.

Ansøgningsfristen er den 1. april 2023.

Fonde